Arbete / Knuffar som får oss från vilja till handling

Nudging

Skapad av

4baacdb402615a03340bd440ee844fa7d649519f Beteendelabbet

Format

Email och Facebook Messenger

Omfattning

5 minuter om dagen i 15 dagar

Sträck-läs

Läs i din egen takt genom att uppgradera till premium

January 31, 2017

Motionera mera, ta cykeln istället för bilen, släng mindre mat eller gå på det där läkarbesöket. Ja, listan kan göras lång på hur du kan agera mer smart för vår egen och planetens vinning. För många av oss är detta inget nytt. Men ibland stämmer inte våra beteenden överens med våra målsättningar. Det finns en vilja som kan behöva en knuff till handling - och just här finns det potential att arbeta med metoden Nudging. Nudging är en metod som handlar om hur en med hjälp av beteendevetenskapliga insikter, designar valsituationer så att det blir lätt att göra rätt, utan att använda traditionella incitament som morot eller piska.

Metoden har visat sig effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare till att göra mer hållbara val. I den här kursen får du lära dig om fältets bakgrund, beteendeekonomiska grunder samt fem konkreta nudgeverktyg med exempel och inspiration till hur du kan arbeta med nudging i praktiken. I 15 lektioner får du reda på varför beteendeförändring? Hur fattar vi beslut och hur kan vi arbeta med nudging i praktiken? Vidare får du läsa om fältets svagheter/styrkor samt hur vi på beteendelabbet tagit fram ett ramverk för att arbeta med nudging.

Intresserad?