C74f49343db9638ffbadb2424ab6cc6e6a6b0c8d

Du märker snabbt att det är fler än Skatteverket som är intresserade av din budget. Dina leverantörer är intresserade av din ekonomi och allt oftare också dina blivande kunder. Banken vill inte helt otippat ta del av denna information när du öppnar företagskonto och kanske vill ha en buffert i form av en kredit. En stark och sund budget kan bli ett av dina affärsargument under ditt företagande.

Ta nu en halvtimme av din tid och tänk igenom vilka kontakter ditt företag har med omvärlden. Gör en enkel skiss på vilka som kan vara intresserade av ditt företag. Beskriv också kortfattat på vilket sätt de kan få nytta av att ta del av din budget, och i vilket format.

Är du en intressant start-up som kan få utrymme i massmedia med dina ekonomiska satsningar? Ska du anställa och vill kunna kommunicera hur det går för verksamheten? Eller ska du kanske anlita underkonsulter och behöver detaljerad ekonomisk redovisning till hands?