B3c4275706d61d11bcd000405c9c4a49f489d1c5

Jag träffar en hel del nystartade företag som säger att de hellre gör det som är kul än det som ger resultat. I den bästa av världar driver du företag kring något du brinner för och därför är “kul” och “resultat” något som i grunden hänger ihop i din verksamhet.

Ställ dig själv frågan: Hur påverkas ekonomin av vad jag väljer att lägga min tid på? En genomtänkt verksamhet bygger på att du lägger energi på det som är bra för ditt företag. Utan resultat, inget företag. Därför är det viktigt att bena ut i din budget vilka utgifter och intäkter du räknar med.

Ett sätt att hantera mindre roligt arbete i företaget är att i stället tänka i termer av vad som är meningsfullt. Ditt företag kommer ofta kräva att du tar dig an plötsliga utmaningar, men om det ger mening till din verksamhet, så bör detta ändå motivera dig till att prestera.

Jag föreslår därför att du nu ritar upp två kolumner med en glad respektive ledsen smilie. Lista alla återkommande arbetsuppgifter - vilka är roliga och mindre roliga i företaget? Gå sedan igenom hela listan och ringa in vad som är meningsfullt eller viktigt i företaget. Finns det mindre roligt arbete som kanske trots allt ger mening i vardagen och därför är värt att göra, eller roligt men mindre viktigt arbete som du kanske bör lägga mindre tid på?