842184963474564566a67a90e8141e7fea593913

Det kan vara lätt att se affärsplanen som ett mål i sig och arkivera den när du är färdig. Men eftersom syftet med affärsplanen är att hjälpa dig hålla koll på bl.a. din ekonomi, behöver den justeras över tid. Förutsättningarna för ditt företagande kommer att förändras. Vad händer om räntan skjuter i höjden, om dina kostnader ökar eller om en stor kund väljer en annan leverantör?

Du måste bygga upp en beredskap för att kunna hantera situationer som kan uppstå. En affärsplan är ett levande dokument som du behöver gå tillbaka till och ibland uppdatera med aktuell kunskap och information. Du märker med tiden att du får ett helt annat lugn när du ser att du har bra kontroll över din situation och det ger dig möjlighet att tänka och agera på längre sikt.

Om du har en affärsplan sedan tidigare, sätt dig ner och gå igenom den från första till sista sidan. Är alla siffror uppdaterade? Har dina företagsmål förändrats? Väntar du nya utmaningar?