Fda0d35f103de0041fcfa12504980ac066703f51

En viktig anledning till att budgetera är att du lär känna sanningen bakom hur det verkligen går för ditt företag. Under uppstarten av ditt företag gör du en skatte- och avgiftsanmälan när du ansöker om F/FA-skatt. Redan här har du nytta av att få ner dina siffror på papper.

Du kan sedan när som helst under året eller inför kommande verksamhetsår lämna in en ny preliminärdeklaration om du ser att dina siffror avviker från det planerade. Många gånger är din första budget en kvalificerad gissning. Med tiden kommer du allt närmare en sanning. Därför är det viktigt att precis som med affärsplanen hålla din budget uppdaterad och aktuell.

Deklarationen och redovisningen av din ekonomi följer ett strikt schema som myndigheterna begär av dig som företagare. Jag rekommenderar varmt att du bokmärker den här skattekalendern och lägger in datumen i din egen kalender, så att du på god förhand vet när du t.ex. ska momsdeklarera: Skattekalender 2015