3ac77aaa5ccd7758d977ba783f662a30ad58e2ee

Uppföljningen av din ekonomi bör såklart påverka hur du jobbar och tar betalt i ditt företag. Om du säljer tjänster, ställ dig själv frågan: Hur många timmar debiterar jag för varje vecka i förhållande till hur många jag faktiskt arbetar? Det är viktigt att inte komma efter med debiteringen, dina kunder vänjer sig snabbt vid att du bjuder på tid eller har för låga priser. Följ upp detta kontinuerligt.

Säljer du varor finns det par viktiga saker att tänka på. Du kan prissätta utifrån inköpskostnad plus omkostnadstäckande pålägg. Det är en enkel matematik. Du kan också komma fram till vad dina kunder kan tänkas vilja betala. Oavsett vilken väg du väljer kan du testa dig fram till ett pris. Det som oftast vinner i längden är att kundernas upplevda värde överstiger priset - vad som i dagligt tal kallas “prisvärt”. En annan sak att ta hänsyn till är i vilka volymer du förväntar dig att sälja dina produkter.

Ta nu en stund till att sätta upp mål i din budget för prissättning, så kan du snabbt och effektivt följa utvecklingen.