E81675d46545f8375b18cdb00af7a7416ec8eeb5

Ett företag är i grunden en tro på att du kan skapa något av värde för andra människor, som de är villiga att betala för. Då måste du såklart också ha en plan för hur du ska lyckas. Den kallas affärsplan på ekonomspråk.

Affärsplanen ska svara på bland annat:


  • Vad är din affärsidé?


  • Hur ska du hitta kunder?


  • Varför ska de handla av just dig?


  • En budget som speglar dina företagsambitioner på ett realistiskt sätt.


Hoppa inte över affärsplanen! A och O för att du ska bli trygg i din företagsekonomi är att ha en affärsplan att falla tillbaka på. Tänk på att affärsplanen är ett levande dokument, inte något du bara gör innan du går till företagsrådgivning.

Om du inte redan har en uppdaterad affärsplan, nu är det dags att sätta igång. Börja med att läsa mer om vad en affärsplan ska innehålla: Skriva affärsplan för att starta eget

Du kan skapa din egen affärsplan online via NyföretagarCentrums tjänst: Affärsplanen.com