39ed23e0747a6d874e9b86b27be0ac75973320bb

Jag har delat upp denna kurs i tre olika delar:

1. Den första delen, ”Absolut rekommendation”, är de åtgärder som jag absolut rekommenderar dig att göra.

2. Nästa del, ”Rekommenderas”, är steg nummer två för den som vill mer och som kommer att utöka ditt eget nätverk ännu mer.

3. Sista delen, ”Utveckling”, är för den som vill utveckla sig och sitt varumärke ytterligare och skaffa sig en riktigt professionell och synlig profil på LinkedIn.

Varje del är också indelad i ett initialt ”Startarbete” och ett löpande ”Uppdateringsarbete”. Startarbetet kan ta lite tid men är väl värt mödan, medan uppdateringsarbetet, då ni väl är igång, knapp tar någon tid alls.

Avslutningsvis har jag gjort en sammanställning utav hur du kan och bör använda LinkedIn och ditt nätverk i ditt arbete eller om du ska söka nytt jobb.

Kika gärna på min LinkedIn sida för att se hur de olika delarna ser ut i verkligheten.

I nästa mail börjar vi med att gå igenom den första halvan utav startarbetet som jag absolut rekommenderar.