B4805f67e889a13222ed7787bd39aec18cb90d88

Hej igen!

Idag kommer vi fortsätta sätta fokus på hur du kan röra dig vidare mot det som är viktigt för dig och inte låta tankarna stå i vägen. Även om distans till självkritiken är en viktig del så är en minst lika viktig del att träna på självmedkänsla. Och det är precis det dagens lektion handlar om.


Självmedkänsla handlar om att bemöta sig själv med vänlighet både utifrån sitt beteende och sina tankar. Det kan alltså handla om att unna sig och sätta av tid för en nöjesfylld fritidsaktivitet (ex. se en film, läsa en bok eller umgås med vänner), ge sig tid för återhämtning (ex. lyssna på en låt utan att göra något annat, stilla dricka en kopp te eller låta sin kvällsrutin ta tid och verkligen känna in den) och ta in andra perspektiv än bara självkritik.


Självmedkänsla kan ibland misstas för att tänka positivt, det finns dock viktiga skillnader och fördelar med självmedkänsla, nämligen att:


  • Tänka positivt handlar om att intala sig själv om en positiv tolkning och trycka undan självkritik, medan självmedkänsla handlar om att öppna upp för fler tankar än bara självkritiken samtidigt som självkritiken får finnas kvar

  • Enligt forskning så blir att tänka positivt ofta kontraproduktivt och leder till mer självkritik

  • Självmedkänsla gör oss mer flexibla, medan att tänka positivt låser oss vid vissa tankar

  • Självmedkänsla innebär att både den hårda och konstruktiva tränaren får höras, positivt tänkande innebär att vi enbart lyssnar på den curlande tränaren


Forskare inom självmedkänsla menar att vi evolutionärt behövt både självkritik och självmedkänsla. Det ena för att upptäcka och förebygga hot, det andra för återhämtning. När en obalans uppstår så orsakar det dock besvär och lidande, vilket är precis det som hänt vid perfektionism. Vi har för mycket självkritik och för lite självmedkänsla. Utifrån att vi inte gynnas av att trycka undan tankar eller att bara tänka positivt, så uppnås en balans bäst av en ökad distans till självkritiken och fler självmedkännande handlingar.


Dagens uppgift

- En självmedkännande handling

Idag vill vi att du sätter av tid för en aktivitet som är betydelsefull för dig (exempel hittar du ovan). Precis som med distans till självkritik så är självmedkänsla en färdighet, så desto oftare du gör det desto bättre!


Huvudbudskap

Självmedkänsla är inte samma sak som att tänka positivt, utan handlar om att öppna upp för fler tankar än bara de självkritiska och ge sig tid att utföra handlingar som just du mår bra av.