B4805f67e889a13222ed7787bd39aec18cb90d88

Välkommen!

Den här kursen är till dig som kämpar med perfektionism – strävan att uppnå högt uppsatta krav oavsett vad det kostar. Perfektionism kan komma till uttryck inom flera olika livsområden; studier, arbete, relationer, hälsa och fritid. Den här kursen riktar sig främst till perfektionism i studiesammanhang men kan även tillämpas på perfektionism som uttrycker sig i andra sammanhang. Kursen är uppdelad i 14 delar där du dagligen får en kort ny lektion. Till varje lektion får du även en uppgift, för att på ett tydligt sätt kunna utmana din perfektionism i vardagen.


Plugga kan både vara roligt och väldigt tufft. Är man en perfektionist kan studietiden ofta handla om tankar att inte räcka till, inte prestera tillräckligt, viljan att vara bäst eller till och med perfekt. Det kan också handla om studiesociala delar, att engagera sig i föreningar eller sammanhang kopplade till studierna för att uppnå krav på att uppfattas som duktig eller social. Det kan också handla om att arbeta eller praktisera utöver studierna för att bygga upp ett bättre CV. Perfektionism tar sig uttryck på olika sätt för olika personer och du kommer kanske inte känna igen dig i alla beskrivningar. Välj att fokusera på de delar som främst berör dig och det du vill förändra.


Idag vet vi inte hur många som lider av perfektionism men vi vet att det kan leda till stort lidande för dem som kämpar med det. När man tittar på personer som lider av psykisk ohälsa ser vi att perfektionism är ganska vanligt. Man har via forskning även sett att perfektionism kan vara en riskfaktor för att senare utveckla psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede utmana sin perfektionism.


Att sätta upp mål och försöka nå dem kan göras på ett positivt sätt och skapa känslor av tillfredsställelse och stolthet utan att det ger några negativa konsekvenser. Perfektionism däremot, kostar. Vi betalar helt enkelt med något annat för att nå de högt uppsatta kraven. Ofta baseras även stora delar av egenvärdet på hur väl kraven uppnås. Här är några exempel på kostnader som perfektionism kan ge:  • Stress, ångest och oro utifrån känslan att aldrig kunna släppa studierna helt, känna sig nöjd eller tankar att det alltid går att plugga lite till

  • Nedstämdhet utifrån att inte längre ha ork att göra annat, tänka att man är värdelös eller inte längre tycka att något är roligt

  • Social isolering utifrån att studierna tar så mycket tid

  • Sömnsvårigheter utifrån oro eller stress inför plugget

  • Fysiska symptom såsom huvudvärk, magbesvär eller stela muskler utifrån för lite vila, stress eller försämrad kost

  • Självkritik, lågt självförtroende eller låg känsla av egenvärde


Övning

- Negativa konsekvenser av din perfektionism


Perfektionism leder ofta till en hel del kostnader för personen som lider av detta och det första steget till förändring är att kartlägga vad det kostar dig. Kände du igen dig i någon av beskrivningarna av perfektionismen kostnader? Eller vad är det som blir jobbigt för dig? Skriv ner 3 saker som din perfektionism ställer till med i ditt liv.


Men om perfektionism nu leder till massa negativa konsekvenser för oss, varför fortsätter vi då med det? Det berättar vi mer om i nästa del!

Hörs imorgon igen!


Huvudbudskap

Att sträva mot högt uppsatta krav blir perfektionism när det leder till alltför stora negativa konsekvenser för oss.