B4805f67e889a13222ed7787bd39aec18cb90d88

Hej!

Välkommen tillbaka. Idag kommer vi berätta lite om varför vi människor gör som vi gör, det vill säga om vårt beteende.


Alla beteenden har en funktion, det vill säga att det alltid finns en anledning till varför vi gör något. Ett exempel kan vara att trycka på en lampknapp; det gör vi för att tända lampan. I det fallet är "trycka på knappen" ett beteende, medan att "lampan tänds" är själva funktionen.


En viktig del i att kunna förändra vårt beteende är att förstå varför vi gör på ett visst sätt. Det är alltså viktigt att förstå funktionen av vårt beteende. Anledningen till att vi fortsätter med ett beteende är att det ger oss något positivt. Antingen så får vi positiva känslor av att ägna åt ett visst beteende:

  • Exempelvis så ger beteendena ”kramas” eller ”äta något gott” oftast positiva känslor


Eller så försvinner en obehaglig känsla av att vi ägnar oss åt ett visst beteende:

  • Exempelvis så ger beteendena ”ta bort handen från plattan” eller ”stänga av brandvarnaren” oftast en känsla av att något obehagligt försvinner.


Samma funktion fyller våra olika perfektionistiska beteenden. Vi fortsätter med dem delvis för att det ger oss positiva känslor men också, och kanske oftast, för att de tar bort obehagliga känslor. Dessvärre kan detta kortsiktiga agerande leda till att besvären långsiktigt fortsätter.


Människan är i allmänhet inte särskilt tolerant mot känslor som är obehagliga, såsom att ha ont, vara rädd, ha ångest, vara ledsen, känna skuld och skam eller vara arg. Dessa känslor signalerar att det är något som är fel eller att något är farligt och därför reglerar vi ofta vårt beteende utifrån dessa känslor. Många gånger är detta bra - för att vi ska lära oss att orientera oss i världen och ta hand om oss själva. Men ibland kan dessa känslor även ställa till det för oss, såsom när de obehagliga känslorna uppstår utifrån en tanke. Kroppen får signaler om att situationen innebär något obehagligt och vill därför att vi ska reglera vårt beteende utifrån detta. Ibland är det ju dock så att det är vår egen tolkning av situationen som gör att vi upplever den obehaglig, snarare än att det faktiskt är en potentiellt farlig situation.


Det är lätt att tänka att våra beteenden påverkas av vad vi tänker och känner men i forskning har det visat sig att beteendet på sikt även påverkar tankar och känslor. Eftersom att både tankar och känslor är svåra att kontrollera så är det lättare att fokusera på vårt beteende i olika situationer. Det är främst genom att förändra hur vi agerar, snarare än hur vi reagerar, som vi kan åstadkomma förändring i våra liv. Det är därför viktigt att fundera kring vilka perfektionistiska beteenden vi ägnar oss åt och vilken funktion de har. Några vanliga perfektionistiska beteenden är att undvika situationer där vi behöver prestera, dubbelkolla så att vi har gjort något rätt, skjuta upp saker som är jobbiga och överkompensera i situationer där vi är rädda för att ha brister.


Dagens uppgift

- Perfektionistiska beteenden och varför vi gör dem


Fundera kring vilka av de perfektionistiska beteendena du ägnar dig åt. Vilken belöning ger det här beteendet dig på kort sikt? Och vad kostar det dig i längden?


Ett exempel kan vara: Jag undviker att ställa frågor på föreläsningen med risk för att andra ska tycka att jag är dum. Belöningen är att jag slipper stå ut med den jobbiga känslan jag får om jag skulle räcka upp handen. Men på längre sikt kostar det eftersom jag inte lär mig lika mycket.


Huvudbudskap

Genom att få förståelse för vilken funktion vårt beteende har och försöka kontrollera hur vi agerar, snarare än reagerar, kan vi åstadkomma förändring.