B4805f67e889a13222ed7787bd39aec18cb90d88

Hej igen!

Nu har du förhoppningsvis kommit en bra bit på vägen för att förändra din perfektionism. I den här kursen har vi hittills fokuserat på hur du kan agera mot dina perfektionistiska tankar och beteenden för att de inte ska styra ditt liv. Men om inte jakten på högre betyg, att vara den som alltid är med på fester och att ställa de bästa frågorna under föreläsningarna är det som styr, vad är det då som ska ge dig en riktning i livet? Svaret på den frågan är dina värderingar och det är det dagens lektion kommer handla om.


Värderingar är ett begrepp som blivit allt populärare bland psykologer de senaste åren och det av goda anledningar. Att arbeta med värderingar har nämligen visat sig kunna höja upplevelsen av mening i livet, ge ökad motivation till förändring och bidra till ett mer långsiktigt agerande.


Värderingar handlar om vad som är viktigt för dig i ditt liv och som du vill prioritera – även om vardagen ibland står i vägen. Oftast brukar värderingar delas upp i olika områden där de vanligaste är:  • Relationer (kärleks-, familje- och vänskapsrelationer)

  • Arbete och utbildning

  • Hälsa (mat, sömn och träning)

  • Fritid (aktiviteter, avkoppling/självomhändertagande och samhällsengagemang)


Exempel på några vanliga värderingar är att ha en god kontakt med sina föräldrar, vara en vän som lyssnar, spendera tid i naturen, vara en miljövän och testa nya saker. Hur ens värderingar tar sig uttryck och vilka värderingar som är viktiga kommer så klart variera genom livet, men ofta är de relativt stabila.


Gemensamt för alla värderingar är att de inte är något vi kan bli färdiga med, utan snarare är de något som vi behöver sträva efter i varje stund, varje dag. Värderingar är som bergen i horisonten vilka vi går emot, men aldrig når fram till. Ibland råkar vi gå in på fel stig och rör oss bort från våra värderingar, varpå det gäller att stanna upp, ta sikte mot bergen och återigen börja gå mot dem. Det är ett aktivt val i varje stund. Ibland kommer värderingar att krocka med varandra och det är vid dessa vägskäl som det kan vara av vikt att redan ha tänkt igenom sina värderingar för att kunna prioritera rätt. Utöver att ha tänkt igenom sina värderingar är det värdefullt att också ha konkretiserat ned dem i kort- och långsiktiga mål, alltså vad kan du göra idag och på några års sikt för att närma dig dina värderingar?


Dagens uppgift

- Ta steget


I dagens övningen vill vi att du (1) väljer ut ett värderat område (kanske något som fått stå tillbaka till följd av din perfektionism), (2) bestäm dig för vad ett litet steg på väg mot bergen skulle kunna vara och (3) ta steget!


Huvudbudskap

Värderingar är viktigt för att ge oss styrning i livet - då de är mycket generella bör de konkretiseras i kort- och långsiktiga mål.