5a67237285f3aba0a91de0e91d4e46a4dca12280

“När en person som är deprimerad verkar må bättre igen så andas anhörigs ofta ut. Och många gånger är det så att den deprimerade personen verkligen mår bättre, men ibland stämmer inte det. När en deprimerad person fattat ett beslut om att verkligen begå självmord kan hens vånda och nedstämdhet lätta, och det kan verka som att hen mår bättre. Det är därför viktigt som närstående att fortsätta vara närvarande och fråga hur personen mår, även när det på ytan verkar vara bättre.”

— Lena Lilleroth