5a67237285f3aba0a91de0e91d4e46a4dca12280

“Jag tycker det är viktigt att ta upp att man kan bli deprimerad även i perioder av livet då man 'borde vara som lyckligast', till exempel då man fått barn. Jag jobbar inom barnhälsovården, och vet hur svårt det är för nyblivna föräldrar att erkänna för sig själv och andra att de mår dåligt, och hur svårt det, ibland, är för omgivningen att se och förstå det. Man kan alltså bli deprimerad även om det inte finns yttre orsaker, och därför är det viktigt att ta både sina och andras symptom på allvar, oavsett om man kan se förklaringar till att personen mår dåligt”

— Malena Åsard

“Det finns även män som får förlossningsdepression. Dessvärre finns det en underrepresentation i statistik- en. Jag tänker att det bland annat har att göra med att fokus ofta ligger på moderns roll, samt möjligen skam kring att en som man drabbas. Mäns uttryck under depression tenderar att vara mer utåtriktade (frustation, irritation m.m.). Att fånga upp män tidigt i en förlossningsdepression är minst lika viktigt som att fånga upp kvinnor”

— Mina Evengård Jonassen

———

Ungefär varannan nybliven mamma känner en ökad känslighet under de första dagarna efter förlossningen, en känslighet som i de allra flesta fall går över, men som ibland kan övergå i en depression. Om den inte går över av sig själv eller behandlas kan detta påverka hälsan, parrelationen och relationen till barnet.

Läs mer i boken Nedstämdhet i samband med förlossning
.