5a67237285f3aba0a91de0e91d4e46a4dca12280

“Jag går alltid igenom depressionsspiralen med mina patienter: Hur depression ger trötthet, som gör att man vilar, sover och drar sig undan. Det här gör livet tråkigare eftersom personen med depression får färre positiva intryck, vilket således gör en mer nedstämd, det vill säga tröttare. Det brukar vara en aha-upplevelse när jag poängterar att den här tröttheten inte går att vila sig ifrån, och att man istället måste aktivera sig trots/ med den”


— Julia Teglund