5a67237285f3aba0a91de0e91d4e46a4dca12280

Tittar man på hur det ser ut hos barn ser man att en till två procent av alla skolbarn lider av depression. Motsvarande siffra för tonåringar är tre till åtta procent. Depression är alltså ganska ovanligt hos yngre barn.

Tankar om att ta sitt liv och att inte längre vilja leva är vanliga vid depression hos såväl barn, ungdomar som vuxna. I USA har man sett att depression är den tredje vanligaste orsaken till suicid hos tonåringar. Av den anledningen är det viktigt att personer med depression erbjuds behandling. En viktig del i behandlingen är att kartlägga den drabbades tankar på att ta sitt liv och om eventuella planer på att göra det finns.

Om man befarar att ett barn i ens närhet har tankar på att ta sitt liv kan det vara oerhört skrämmande. Då är det viktigt att söka professionell hjälp, både för barnets egen säkerhets skull men också för att själv få råd och instruktioner om hur man ska bemöta barnet. Ibland kan läget vara så akut att barnet behöver läggas in på en psykiatrisk klinik. Andra gånger kan behandlingen ske i öppenvård men barnet behöver omges av trygga personer som ser till att det inte kan skada sig. Och ibland kan det räcka med att man har en öppen dialog med barnet om hur han eller hon mår, och en kunskap om vart man vänder sig ifall läget skulle förvärras på ett akut sätt.

Från psykologen Liv Svirskys bok Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga.