5a67237285f3aba0a91de0e91d4e46a4dca12280

Via den här länken hittar du en illustration som psykologen Gustav Nilsson tillhandahållit.

Bilden är till för att visa sambandet mellan minskad aktivitet och nedstämdhet. Du använder den så här:


1. Börja med att ringa in alla saker som du gillar att göra (eller i alla fall gillade innan nedstämdheten) eller sådant som får dig att må bättre.


2. Därefter kryssar du över det som du har slutat att göra.

“Det som skiljer depression från vanlig nedstämdhet är inte nödvändigtvis de tunga känslorna, utan snarare bristen på aktiviteter som gör en glad, eller som ger styrka och energi till att ta itu med svårigheter och motgångar.

"Jag brukar be mina patienter att titta på bilden och fundera på hur det brukar se ut i deras liv när de år bättre, och ringa in sådana saker som de brukar göra då. Det kan vara allt från rutiner till att träffa vänner eller syssla med fritidsintressen. Därefter ber jag dem att kryssa över de saker som de gör mindre av just nu, eller till och med har slutat med helt. När vi har gjort det blir det ofta tydligt vad patienten skulle kunna göra mer av för att komma vidare”

 — Gustav Nilsson