5a67237285f3aba0a91de0e91d4e46a4dca12280

Tyvärr är det fortfarande många som anser att självmord är en självisk handling. I samband med Robin Williams tragiska bortgång så publicerade The Guardian en bra artikel som berör detta. Några viktiga fakta som artikeln tog upp:

• Depression är en sjukdom: Det är problematiskt att många blandar ihop depression med att ibland känna sig “lite nere”, något som vi säkerligen alla känner lite då och då. Det är högst problematiskt att psykisk sjukdom inte får samma sympatier och samma erkännande som många fysiska åkommor får.

• Depression diskriminerar inte: Depression kan drabba vem som helst, oavsett hur framgångsrik personen kan verka. Visst, de som som befinner sig i sämre situationer i livet kommer att utsättas för fler riskfaktorer men detta betyder inte att de som har det bättre inte kan drabbas.

• Depression är inte logiskt: När man lider av depression tänker man inte som andra “friska” personer. Det finns ingen logik, inga för- och nackdelar med att leva eller inte. Eller som artikelförfattaren uttrycker det:

“Perhaps none of it makes sense from a logical perspective, but insisting on logical thinking from someone in the grips of a mental illness is like insisting that someone with a broken leg walks normally; logically, you shouldn’t do that”