5a67237285f3aba0a91de0e91d4e46a4dca12280

Depression är vanligt. Man räknar med att mellan fem och 25 procent av alla kvinnor och tre till tio procent av alla män drabbas under sin livstid. Depressionssjukdomar är bland de vanligaste orsakerna till ohälsa, produktivitetsbortfall och arbetsoförmåga i världen. Tittar man i stället på hur det ser ut hos barn ser man att en till två procent av alla skolbarn lider av depression. Motsvarande siffra för tonåringar är tre till åtta procent. Depression är alltså ganska ovanligt hos yngre barn.

Från Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga.

I augusti 2013 publicerade Socialstyrelsen dödsor- saksstatistiken för år 2012. Självmordstalet för år 2011 var 17,5 per 100 000 invånare, vilket är det lägsta sedan år 1980. På Karolinska institutets hemsida finns utförligare statistik samt modeller som förtydligar att antalet själv- mord har minskat.