5a67237285f3aba0a91de0e91d4e46a4dca12280

“Depressiva sjukdomar har en högre (rapporterad) förekomst bland kvinnor än män. Det finns således en illusion i vissa sociala kretar om att det är en kvinnosjukdom, något som skulle vara är väldigt "omanlig" att lida av. Detta förhindrar många män från att söka hjälp.”

— Jay Malice A-Singhe

“Jag tror att den stora allmänheten ofta tänker på deprimerade personer som helt passiviserade och inaktiva. Denna bild stämmer ju dels allmänt dåligt när det gäller barn men också i många fall när det gäller ungdomar och unga vuxna. Jag tror detta kan vara viktigt att framhålla för att uppmärksamma att det inte alltid ser ut som man tänker sig och dels att de man tror är aktiva och har ett stort kontaktnät i själva verket kan vara eller riskerar att bli mycket isolerade”.

— Ola Ståhlberg