5a67237285f3aba0a91de0e91d4e46a4dca12280

“Jag brukar betona är tankarnas betydelse. Det är sällan det "dåliga måendet" beror på att folk är taskiga mot en eller att det händer tråkiga saker just nu — utan att vi oroar oss, grubblar och ältar. Vi får lätt ett överskott av ‘negativa tankar’ som ofta leder till inaktivitet och undvikanden, framför allt socialt. Vad vi då behöver allra mest är konkurrens av andra mer okej tankar. Hur får vi det? Brukar jag fråga: Om du mådde bra idag vad skulle du vilja göra då? En nyttig fråga att ställa till dig själv ibland.”

— Janne Skogman