3a1122d87243ffbb79f1eaa5fc38d7a09bc75986

Det är en mänsklig princip att utföra större delen av sitt arbete under den allra sista tiden man har på sig. Att enbart belöna sig när man når sina mål räcker därför inte för att vi ska bli tillräckligt motiverade i vårt dagliga arbete. För att kunna ta sig igenom perioder av tristess och obehag gäller det att vi regelbundet belönar oss för våra prestationer. De flesta människor har dock för vana att belöna sig själva först när de är klara med sin uppgift, samtidigt som vi underskattar betydelsen av mindre belöningar för att få oss att komma i gång.

Genom att para ihop ansträngningar med belöningar kan man lära sig att förknippa sitt arbete med något som känns eftersträvansvärt. Fenomenet kallas för learned industriousness, alltså inlärd flit, ett begrepp som myntades av Robert Eisenberger, professor i psykologi vid University of Houston i USA. Istället för att enbart belöna dig själv när du har uppnått ett mål gäller det alltså att även belöna dig själv när du närmar dig dina mål. Därigenom förflyttas fokus från att belöna slutprodukten till att belöna prestationen.

Gör
Sätt upp ett eget, kontinuerligt, belöningsschema för dig själv. Var inte rädd för att tänka kreativt. Det kanske handlar om att unna dig lite Instagram-tid när du arbetat fokuserat i en timme, eller att avsluta en fokuserad arbetsdag med lite take out-mat framför TV:n. Kom ihåg att för att lyckas måste belöningen bli förutsägbar, det ska vara tydligt vad som krävs för att nå belöningen, att den utdelas varje gång vi har gjort det vi ska – och att den uteblir om vi inte håller oss till planen.