3a1122d87243ffbb79f1eaa5fc38d7a09bc75986

En av de vanligaste orsakerna till prokrastinering handlar om svårigheten att gå från intention till handling. Ofta beror detta på vår benägenhet att sätta upp mål för oss själva utifrån våra nuvarande ambitioner istället för vad vi faktiskt kommer att vilja ägna oss åt längre fram. Fenomenet kallas för projection bias, ungefär att vara jävig när det kommer till sina framtidsutsikter, och kännetecknas av antagandet att vårt framtida jag, det jag som faktiskt ska fullfölja våra planer, kommer att föredra samma saker som vi gör här och nu. Problemet är bara att när det väl är dags att skrida till verket så har våra preferenser ändrats, något som inte sällan leder till uppskjutande.

Effekterna av projection bias går dock lyckligtvis att minimera genom att säkerställa att vi håller vad vi har lovat. För att kunna åstadkomma detta räcker det inte med att enbart sätta upp mål för oss själva, utan det fordrar även någon form av garanti för att vi skrider till verket. Ett effektivt sätt är att använda uttalanden i stil med ”om…så” eller ”när…så”, exempelvis ”när jag kommer till kontoret vid 09.00 ska jag skriva en sida på verksamhetsrapporten” – det viktiga är att vara så konkret som möjligt när det kommer till vilka handlingar som krävs.

Gör
Ägna ett par minuter åt att reflektera kring dagens arbete och identifiera en eller ett par uppgifter som har högsta prioritet. Du kommer förvånas över hur mycket en sådan här enkel övning ökar sannolikheten att du i slutet av dagen faktiskt gjort det som var viktigast!