3a1122d87243ffbb79f1eaa5fc38d7a09bc75986

Den vanligaste orsaken till att vi väljer att skjuta upp något är att vi inte orkar ta itu med det vi har planerat. Undersökningar av studenter visar att så många som 28 procent prokrastinerar på grund av bristande energi. Trötthet och orkeslöshet kan därmed vara av lika stor betydelse för vår förmåga att fullfölja våra åtaganden som de faktorer som påverkar vår motivation. Detta är dock något vi ofta glömmer bort när vi jobbar, vilket lätt leder till att vi tar i för mycket och snabbt kör slut på våra begränsade resurser.

Den trötthet som gör oss oförmögna att fullfölja vårt arbete kännetecknas inte bara av fysisk trötthet. Minst lika vanligt är det att drabbas av psykisk trötthet, det vill säga upplevelsen av att vara alltför mentalt ansträngd för att kunna ta itu med en uppgift. Precis på samma sätt som vi kan trötta ut en muskel kan vi även köra slut på hjärnans reserver, vilket leder till att vi får allt svårare att koncentrera oss på det vi ska genomföra. Psykisk trötthet påverkar vår förmåga att behålla fokus på en uppgift, samtidigt som den spär på den ovilja vi kan ha mot att jobba med något. Det betyder att de uppgifter vi redan uppfattar som ointressanta blir ännu svårare att ta sig an, vilket gör att det krävs ännu mer viljestyrka.

Gör
All form av beslutsfattande kostar energi. För att hålla oss fokuserade under en hel arbetsdag måste vi hushålla med våra resurser. Idag vill jag att du ska testa två saker:


  1. Arbeta fokuserat (stäng av notiser, mejlen och sätt dig någonstans ostört) och aldrig längre än 40 minuter åt gången.


  2. Lämna jobbet på kontoret, det vill säga jobba inte till och från jobbet, under lunchen och låt bli att kolla mejlen när du är hemma.