596e48f8e44888e5e57ea4e53fe350c10e43e651

Det är förvirrande att läsa en text som hoppar mellan olika perspektiv. Med perspektiv menas från vems synvinkel vi ser saker.

Det viktigaste är att bestämma hur många perspektivpersoner du vill ha. Om du har mer än ett perspektiv kan du växla när du börjar på nytt kapitel eller stycke, men inte hoppa fram och tillbaka i samma stycke.

Du behöver inte skriva i tredje person bara för att du har mer än en perspektivperson. Om du ger dem egna kapitel kan du välja att ha flera jagberättare. Du kan också berätta ur tredje person och skriva ut namnen på alla utom till exempel skurken som du inte vill avslöja identiteten på än. Då får skurken finna sig i att vara han/hon, om du inte föredrar en jagberättare – ett tillfälle att låta oss få del av hans eller hennes tankar.

Formulera för dig själv vilka perspektiv du använder och varför!

Vi hörs!

Stina Jonsson

www.lektör.nu