596e48f8e44888e5e57ea4e53fe350c10e43e651

Upprepningar kan skapa eftertryck och rytm i en text. Men de kan också göra att texten känns tjatig.

"Peters team var först på olycksplatsen. När larmet om olyckan kom hade Peter varit först ut i hallen."

Detta korta exempel har med "olyckan"/"olycks" och "först" i båda meningarna.

"Peter var först på platsen. När larmet gick hade han fått på sig stövlarna innan Jack syntes till."

Bättre va? Försök att variera ordvalet. Är det mycket prat om "huset" på en sida? Variera med till exempel "hennes hem", "boendet" eller formulera om.

Ta fram en sida i ditt manus. Finns det några upprepningar som du vill bli kvitt?

Vi hörs!

Stina Jonsson

www.lektör.nu