5b033eb41f18b339aa49cff9d205877296411637

Vid val av sparform är framtida kostnader den enda säkra faktorn. Det finns alltid en osäkerhet i vad olika sparformer kommer att ge för avkastning. Men man kan alltid vara säker på de årliga kostnaderna för den sparform du valt. Det är därför oerhört viktigt att man får något mervärde i form av högre avkastning för de kostnader man betalar.

Eftersom mer än 50 procent av storbankernas lönsamhet kommer från fondförvaltning kan man vara nästan säker på att de inte sänker sina avgifter även om de får ökad konkurrens.

Notera också att det är sparprodukterna med de högsta kostnaderna som banker och försäkringsbolag lägger de största säljinsatserna på. Ett lokalt bankkontor kanske får 1 procent av den årliga fondavgiften varje år om man säljer ett fondsparande till en kund med en årlig fondavgift på 1,4 procent. Centralt tjänar banken 0,4 procent årligen plus den del av courtageintäkterna, vid köp och försäljning av aktierna, som görs via det egna mäkleriet. Den lokala banken har inga skäl i världen att rekommendera en lågavgiftsfond med förvaltnings- arvodet 0,2 procent för då minskar ju de egna intäkterna.

På samma sätt rekommenderar många försäkringsmäklare högkostnadsfonder i olika fondförsäkringar. De tjänar ju sina pengar på provisioner på fondernas förvaltningsavgifter, vilket innebär att de föredrar att bara sälja högkostnadsprodukter.

Så kan alla kan påverka finansbranschen
Finansbranschens aktörer får ofta kritik för sina höga löner och bonusar. Vi är alla med och betalar dessa ersättningar trots att branschen totalt inte tillför något mervärde för sina kunder. Man kan påverka situationen genom att vidta egna åtgärder som till exempel:

• Köpa och behålla egna aktier vilket minimerar intäkterna för finansbranschens aktörer som är ett av budskapen i denna bok. Dessutom behåller man då rösträtten för sina aktier och kan då själv fatta beslut som ägare i viktiga ägarfrågor till exempel uppköpserbjudanden. Om många små aktieägare går samman i olika frågar går det faktiskt att påverka mer än man tror. 


• Välja fondförvaltare som har lägre omsättningshastigheter i sina portföljer. Det ger lägre transaktionsintäkter i form av courtage och spreadkostnader (= skillnaden mellan köp- och säljkurs i en aktie för finansbranschen) vilket ökar avkastningen för dig som sparare i fonderna. 


• Välj att direktspara i fonder istället för att gå genom olika mellanhänder som ofta tar ut dyra avgifter för att byta mellan olika förvaltare. Då är det bättre att själv försöka välja de duktigaste förvaltarna och se över innehaven kanske en gång per år. Genom att vara direktkund hos en fondförvaltare får man normalt också regelbunden information om fondernas utveckling. De som påstår att de med ett stort antal byten kan öka avkastningen på en portfölj kommer på lång sikt ha fel för all historik visar att det inte finns någon som kan förutse den framtida marknadsutvecklingen. 


 

Videotips
Föredrar du video? I det här klippet berättar jag mer om min sparfilosofi ”enkelt är effektivt”.