5b033eb41f18b339aa49cff9d205877296411637

”Investeringar skall vara tråkiga. De skall inte vara spännande. Att investera skall mer vara som att se färg långsamt torka på en vägg eller titta på hur gräset växer. Om man vill ha upphetsning skall man ta 10 000 kronor och åka till Las Vegas.”

– Paul Samuelsson, nobelpristagare i ekonomi

Hur man skall förhålla sig till sitt långsiktiga sparande eller investeringar kan liknas med hur man normalt förhåller sig till sin skog som skogsägare. Efter att skogsplantorna planterats låter man dem växa i lugn och ro. Kanske behöver de tillsyn en gång om året med lite uthuggning för att det inte skall bli för många träd nära varandra. Långsamt växer plantorna och blir större för varje år som går. Ibland kan dåligt väder eller andra problem tillfälligt hindra tillväxten. Skadedjur kan kanske döda något träd, men de tar normalt de svagaste, vilket ger utrymme för andra att växa sig starkare. Efter en mansålder kan de vara redo att skördas.

På samma sätt skall man välja ut några aktier eller fonder som man tror på och låta dem växa under lång tid. En gång om året kan man göra en utvärdering om det hänt något dramatiskt. Man håller sig uppdaterad genom att löpande studera tillgänglig information. Problem i konjunkturen eller branschen kan kortsiktigt vara ett problem men på lång sikt kan det vara en möjlighet.

De flesta aktieplacerare gör tvärtom. Man köper en aktie för att grannen har köpt och tjänat pengar på samma aktie utan att själv analysera bolaget. Tror ni att en skogsägare skulle plantera en ny typ av träd bara för att han hört att någon annan lyckats, om han själv varit framgångsrik med en typ av träd under lång tid? Man säljer eller köper sina aktier eller fonder för att man tror att man kan förutsäga hur konjunkturen kommer att gå. Tror ni att en skogsägare hugger ned sina träd bara för att en meteorolog spår att det skall komma en storm om några dagar? Ett annat vanligt beteende är att man har kvar aktier och fonder som gått dåligt och säljer av dem som gått bäst. Tror ni att en skogsägare vattnar de sämsta plantorna och hugger ned de träd som växer bäst?

Imorgon går vi igenom ett par principer som du kan följa när du ska köpa aktier. 

Videotips!
Gick det för fort? I det här klippet förklarar jag tipset mer utförligt.