5b033eb41f18b339aa49cff9d205877296411637

Ett annat vanligt problem när det gäller aktier och fondplaceringar är att man inte litar på sin egen förmåga utan ber rådgivare och experter göra alla placeringar. Tror ni att en skogsägare ber en agronom rekommendera tall eller gran som tar betalt för rådet genom att ta hälften av tillväxten? Nej, skogsägaren bygger upp en egen kompetens och sköter sin skog med sin egen erfarenhet. På samma sätt gör normala villaägare, som inte är superexperter på trädgårdsskötsel, när de väljer mellan att sätta äpple- eller plommonträd på tomten. De kanske ställer några frågor i trädgårdsbutiken och läser i en bok om fruktträd och fattar sedan ett beslut. De låter inte fruktträdsleverantören välja träd och som kompensation få halva skörden varje år under hela trädens livstid. På samma sätt kan alla bygga upp en egen förmåga och själv välja aktier och fonder.

När jag kontrollerar vad människor gör så kan jag konstatera att de följer råd av de rådgivare som har de största marknadsföringsresurserna (tack vare att de säljer de mest lönsamma produkterna). Komplexa produkter som t.ex. aktieindexobligationer väljs istället för en enkel fördelning mellan aktiefonder och obligationer (produkter vi ska bekanta oss med senare i kursen). Det innebär att de flesta har en stor vikt i utländska fonder då de har höga kostnader vilket innebär en hög kick-back till de som rekommenderar dem. Risken att förlora pengar, som är högre för dessa placeringar, får bäras helt och hållet av den som följer råden. Sanningen är att när det gäller finansiella placeringar kan man till skillnad från de flesta andra tjänster verkligen fatta bättre beslut genom att göra egna placeringar istället för att lyda alla rådgivare. Genom att mystifiera och göra enkla beslut komplexa bakom avancerade modeller lyckas den finansiella branschen tjäna otroligt mycket pengar på människors rädsla att fatta fel beslut. Rörmokaren kan fixa rören bättre än du själv och läkarens erfarenhet och kunskap ger nödvändiga råd när man är sjuk men när det gäller finansiella beslut vore det bättre om alla satte mer tillit till sin egen förmåga.