5b033eb41f18b339aa49cff9d205877296411637

Var och en får själv avgöra den mix man vill ha av utländska aktier. Men tänk på att det alltid är dyrare och att få har kompetens när det gäller utländska bolag. Notera också att man alltid tar en valutarisk när man köper utländska fonder.

En vanlig rekommendation är att man skall ha en ganska stor del av sitt sparande i någon utländsk globalfond eller Europafond. Argumenten är att man får riskspridning genom att ha aktier från hela världen och att man skyddar sig med att ha en del av tillgångarna utomlands om Sverige skulle fortsätta att halka efter i välståndsligan.

Jag anser att man som svensk bör ha en stor andel av sin aktieportfölj i svenska aktier. För det första är det ofta förknippat med högre kostnader att spara i utländska aktiefonder. Både den svenska banken och utländska rådgivare skall tjäna pengar på förvaltningen. Rådgivarna har också ett egenintresse av att kunderna väljer utländska aktier för då vet man att fonder är det enda alternativet eftersom det är mycket dyrt att köpa enskilda utländska aktier. Notera också att risken att förlora pengar alltid bärs av den enskilde fondspararen. 

Man kan också ifrågasätta riskspridningsargumentet. Risk enligt finansteorin är hur stora de årliga svängningarna är. AP-fonderna till exempel, motiverar att man köpt utländska aktier med att man får mindre svängningar i det sannolika utfallet trots att en portfölj med enbart svenska aktier enligt historisk statistik skulle ha fått en högre avkastning. Om förvaltarna av AP-fonderna använt sunt bondförnuft istället för dyra engelska konsulter när de valde aktiemixen, hade de kommit fram till att det vore bättre att bara köpa svenska aktier. Enligt finansteori är det nämligen bättre att över en treårsperiod få avkastningarna 8 procent + 8 procent + 8 procent = 26 procent (med ”ränta-på-ränta”-effekten) i slutresultat än att avkastningarna varit 14 procent + 5 procent + 8 procent = 29 procent i slutresultat.

Lästips!
Här kan du läsa om fem skäl till varför är en bättre idé att ha en mycket högre andel svenska aktier än finansiella rådgivare vanligtvis rekommenderar.