5b033eb41f18b339aa49cff9d205877296411637

”Köp aktier i stabila bolag med en begriplig affärsidé som drivs av ärliga människor där priset är lägre än värdet”

Warren Buffett, en av världens rikaste personer

Verkligt aktiva fonder har förvaltare som verkligen försöker välja ut de bästa aktierna oberoende av bolagens vikt i något index. Det innebär att de inte får samma följsamhet till index som storbankernas fonder, eftersom förvaltarnas målsättning är att välja aktier som ger bättre avkastning än index. De har expertkunskaper och besöker bolag, analyserar branscher och skapar sig uppfattningar om verk- samhetens förutsättningar på marknaden. Det är för detta arbete som man betalar en årlig förvaltningsavgift. Givetvis kan denna typ av fonder även hamna långt under index.

Detta var fallet 1999, när Ericsson och Nokia steg kraftigt. Detta innebar att de som inte hade dessa bolag i sina portföljer omöjligt kunde nå index som steg med 68 procent det året. Men på samma sätt undvek fonder som inte hade Ericsson och liknande aktier det kraftiga kursfallet som följt de tre nästkommande åren. Trots att det är mycket svårt, finns det exempel på förvaltare som under långa tidsperioder lyckats slå index. Då är det värt att betala för en aktiv förvaltning.

Denna typ av fonder hittar man genom att konstatera att fonderna gör aktiva val av aktier som helt avviker från index. Kännetecknen för en aktiv förvaltare, som verkligen försöker slå index, är:

• flera bolag med låg vikt i index, men hög vikt i portföljen
• bolag med hög vikt i index som inte alls är med i portföljen

Eftersom storbankerna inte vågar ta risken att hamna lägre än index är det främst hos de mindre förvaltarna man hittar denna typ av fonder.

På de mindre fondbolagen har man ofta under lång tid samma förvaltare, vilket är viktigt när man utvärderar en fond. På en storbank kan en fond förvaltas av flera olika anställda tjänstemän över en fonds livstid. Om förvaltningen är baserad på gruppbeslut i en storbank lär man aldrig nå överavkastningar över långa tidsperioder. För det krävs en enskild förvaltare som utmärker sig och verkligen tar aktiva investeringsbeslut oberoende av indexvikter. 

Tips på mindre svenska fondbolag
Enter Fonder
Didner & Gerge Fonder
Lannebo Fonder
Spiltan Fonder