5b033eb41f18b339aa49cff9d205877296411637

Det är alltid bättre att amortera på egna lån än att spara i någon typ av räntebärande placering. Om man köper aktier istället för att amortera på lånet bör man ställa sig frågan om man skulle ha köpt aktierna om man varit tvungen att ta ett nytt lån.

Det vanligaste misstaget vid ränteplaceringar är att man sparar i bank, obligationsfonder, aktieindexobligationer eller räntefonder när man fortfarande har lån kvar på den egna bostaden. Det är verkligen som Ebberöds bank* att betala kanske 5 procents ränta till banken för huslånet och sedan få 3 procents ränta i ett räntesparande. 

Rådet att amortera istället för att räntespara får man normalt inte av den lokala bankmannen som både vill tjäna pengar på huslånet och sparandet. Det är också anledningen till att banken ofta gör rekommendationen att binda ränta på huslånet. Då vet man att kunden är inlåst i lånet till de villkor som är bestämda och inte plötsligt kan amortera mera om kunden så önskar. Men amortering är den bästa formen av räntesparande. 

Videotips!
Fortfarande osäker på varför du bör amortera? I det här klippet berättar jag mer om varför detta är en lämplig sparform.

 

* Efter Ebberöds bank byt 5 till 3 % och byt 3 till 2 %. Ebberöds bank: Från Danskt folklustspel om en bank som ger högre ränta på inlåning än den tar i ränta på utlåningen. Välmenande men en förlust bringande affär på sikt.