5b033eb41f18b339aa49cff9d205877296411637

Köpa och behålla egna aktier är den bästa långsiktiga strategin för många placerare.

För den som är intresserad och vill följa utvecklingen på aktiemarknaden är egna aktier ett bra alternativ. Då slipper man ju ifrån förvaltningskostnaden till någon fondförvaltare. Nackdelen är den tid det tar och att man då och då måste fatta beslut om nyemissioner, inlösenprogram och uppköpserbjudanden mm. För den som blir nervös av denna typ av beslut och känner sig osäker är det bättre att spara i fonder.

För det egna sparandet i aktier har Aktiespararna satt upp följande Gyllene regler som ger en bra vägledning:
• Sätt mål för ditt aktiesparande – var långsiktig. 

• Investera regelbundet 

• Kontrollera riskerna 

• Var försiktig med belåning 

• Håll dig informerad och följ inte råd okritiskt 

• Gör din egen analys 

• Sätt upp regler för när du ska omplacera 


Tips!
Ett investmentbolag är ett börsföretag vars enda verksamhet är att köpa aktier i andra bolag. Med investmentbolag får man riskspridning precis som i en vanlig aktiefond samtidigt som förvaltningskostnaderna normalt är lägre än förvaltningsavgifterna för en svensk aktiefond.

För dig som inte vill sätta ihop en egen aktieportfölj vill jag rekommendera Spiltans Aktiefond Investmentbolag som investerar i de största svenska investmentbolagen enligt en fastställd fördelning. Fonden har den extremt låga kostnaden 0,2 % vilket är lägre än snittet för indexfonder. Du kan läsa mer om fonden här.