5b033eb41f18b339aa49cff9d205877296411637

En ränteplacering brukar ge 1 till 2 procents årlig avkastning utan att man tar någon risk. På samma sätt kan aktieplaceringar kanske ge en avkastning på 7 till 10 procent vid långa placeringshorisonter. Men med aktier tar man också risken att vissa år, när marknaden faller, få en negativ avkastning. Risk definieras enligt detta synsätt i svängningar, volatilitet, mellan avkastningarna olika år.

Ränteplaceringar har alltså lägre risk då de mellan olika år svänger mindre än aktieplaceringar. Om har ett specifikt mål för sitt sparande till exempel en resa eller ombyggnation av huset om ett eller två år är därför räntesparandet ett bättre alternativ.

Från år 2000 gick börsen ned under tre år och sedan hade vi fyra fantastiska börsår. 2007 och 2008 blev två riktigt dåliga börsår orsakad av den globala finanskrisen. Men sedan blev både 2009 och 2010 fantastiska börsår. Under perioderna 2003–2006 och 2009–2010 var det många som missade uppgångarna för de hade de tidigare kriserna i färskt minne. Efter sommaren 2011 fick vi en nedgång igen med sedan har 2012 och framåt varit fantastiska börsår. Det finns inget som på lång sikt motsäger den gamla ”sanningen” att aktier alltid slår obligationer på lång sikt. Att genom egen timing pricka in när börsen vänder är oerhört svårt.

För den som vill ha en säker placering utan svängningar mellan olika år är ränteplaceringar den bästa sparformen. Man bör dock fundera igenom hur ens fördelning av placeringsformer ser ut när man väljer mellan räntesparande och aktier. Om man redan har 80 procent av sina tillgångar i räntesparande är det kanske bättre att öka aktiesparandet för allt nysparande.

Samtidigt kan man säga att för de flesta är orsaken till att man inte vinner ekonomisk framgång att man tar för liten risk i sitt sparande. Rädslan att förlora pengar är större än glädjen att bli rik. Då är det logiskt att välja räntesparande för en stor del av sitt sparande men man skall då vara medveten om att man på lång sikt går miste om en värdestegring som en placering i aktier normalt innebär.

Olika typer av räntesparande


• Sparkonto: för aktuell information om vilken ränta olika banker ger kan du söka på ”bästa sparräntan”, här är ett av resultaten
• Räntefonder

Tips!
Spiltan erbjuder en bra och billig (förvaltningsavgift: 0,1 %) räntefond. Läs mer om den på vår hemsida.