A9551a48e7d4942b8ef272f0c367515274cbaa56

Arbetet med att sätta upp integrationer och single sign-on löper över hela implementationsprojektet och involverar kundens IT-personer, samt eventuella integrationspartners. HR- eller talent management-lösningar saknar ofta stöd för att hantera löner, varför integrationer med kundens befintliga lönesystem är de vanligaste. Om det är flera system som ska integreras rekommenderar vi att en integrationsplattform används. Dessa kan nämligen hantera hela integrationsflödet, omvandla olika format samt övervaka och larma om något går fel.


Single sign-on (SSO) låter användaren gå direkt från ett system till ett annat, utan att logga in igen. Exempel på ett scenario är att användaren klickar sig vidare från företagets intranät till Verismo HR. Fördelarna är flera men det mest uppenbara är minskad lösenordshantering och därigenom ökat användande. 

 

Vill du veta mer om varför vi alltid rekommenderar single sign-on? Klicka här!


Bästa hälsningar

Ellen Widmark

Verismo Systems