A9551a48e7d4942b8ef272f0c367515274cbaa56

När organisationen har hittat sin leverantör är det dags att skriva avtal. Ofta har avtalsvillkoren varit på agendan redan under urvalsfasen och en avtalsförhandling är påbörjad.

För SaaS-lösningar skriver kunden på ett avtalspaket bestående av flera delar såsom implementationsavtal, licensavtal och serviceavtal (service level agreement). Var inte rädd att be om mer information om något är otydligt eller om ni tror att ert företag behöver specifika tillägg. Som köpare är det dessutom extra viktigt att vara uppmärksam på:

 

- Leveranstider och viten

- Bindningstid och uppsägningstid

- Systemets tillgänglighet (upptid)

- Support – till vem och när

- Ansvarsfördelning mellan parterna


Kika gärna in hos oss på Verismo och bli inspirerad till både avtalsskrivande och stordåd.

 

Med önskan om en fortsatt trevlig dag,

Ellen Widmark

Verismo Systems