A9551a48e7d4942b8ef272f0c367515274cbaa56

Välkommen till vår kurs om att implementera HR-lösningar!


Att kasta sig ut i den djungel av HR- och talent management-system som finns där ute kan verka skrämmande. Här är det viktigt att som köpare noggrant arbeta fram en kravlista att distribuera till potentiella leverantörer. Tänk på att dela in kraven i need to have och nice to have, med fokus på vad som ger värde till organisationen. Innan du sätter samman ett team och börjar kartlägga behov och önskemål är det bra att ha svar på följande frågor:

• Vad är syftet med systemet?
• Vilka ska använda det?
• Vad har vi för budget?


Prova gärna att göra din egen krav-lista med vad som skulle vara need respektive nice to have för er. Exempel på need to have (något systemet måste ha) kan vara hantering av kostnadsställen eller anställningshistorik. Nice to have (något som förgyller användarupplevelsen) kan utgöras av att användarna har en profilbild eller att det finns integration med Linkedin.


Vi hörs!

Ellen Widmark

Verismo Systems