295289ffa13087000946abe8e71c37fe23803302

Daily bits of är en läroplattform, ett sätt att enkelt och kravlöst lära sig nya saker. Det är dock också ett sätt att sprida sin egen kunskap och expertis, något du förstått. En Daily bits of-kurs kan bli ett effektivt och skalbart sätt för dig att nå ut till fler.

Innan du skapar din första kurs bör du fundera igenom vad den ska handla om. Mitt tips är att vara smal, hitta en tydlig nisch. Din ambition bör istället vara att skapa flera kursen på samma tema. Alltså snarare “ledarskap för offentlig sektor”, “ledarskap för IT-bolag”, “ledarskap för små grupper” istället för “Ledarskap”.

Statistiken här på Daily bits of visar tydligt att våra smala, mer specifika kurser går bättre än de generella.

Så försök inte få med allt på en gång. Fokusera, specifikt snarare än generellt.

Bestäm dig nu för vad din kurs ska handla om.

Ses imorn!

Niklas