295289ffa13087000946abe8e71c37fe23803302

Daily bits of används på olika sätt. Vissa använder sin kurs för att berätta om sin verksamhet, generera potentiella kunder eller för att få större utväxling av sin expertis. Daily bits of används idag bland annat för att:

• Väcka intresse för böcker och i slutändan sälja dem.
• Komplettera föreläsningar och workshops.
• Göra människor intresserade av tjänster och plattformar

Bestäm dig nu för vad det främsta syfte med din kurs är. Kanske är det just någon av ovanstående. När du bestämt ditt primära syfte kan det också vara bra att spika ett sekundärt syfte. Du kanske vill öka allmänhetens medvetenhet kring ett visst ämne. Eller så kanske du vill ge en ny bild av ämnet din kurs behandlar. Här har du två exempel på vad som kan vara ett sekundärt syfte.

Skriv ner ditt primära och ditt sekundära syfte. Ha dem framme så fort du skriver inlägg för din Daily bits of-kurs.

Lycka till!

Niklas