1da5fa00a6c8312c27d185724071fa305dcdbdb8

Dina befintliga kunder är alltid dina viktigaste kunder. Det är billigare och lättare att sälja mer till befintliga kunder än att skaffa nya. De kunder som du redan har är inte bara värdefulla för att de kan köpa mer. De är också viktiga när det gäller referenser. Antingen du säljer tjänster eller varor så är det viktigt att de, som köpt av dig tidigare, berättar om sina erfarenheter för andra.

Nöjda kunder berättar om sina positiva erfarenheter för i medeltal 7 andra personer medan en missnöjd kund berättar om det för 10 – 20 personer. Detta kan du påverka. Be dina kunder om omdömen och referenser.

Det finns flera sätt att på ett praktiskt sätt hålla kontinuerlig kontakt med dina tidigare kunder:


  • Skriv uppföljningsmejl med jämna mellanrum

  • Använd dig av professionella utsändningsprogram för att skicka ut sådana mejl. Skicka inte ut s.k. gruppmejl från din vanliga e-postadress. Dels kan du inte skicka ut stora mängder på en gång, dels riskerar du att din egen IP-adress kan bli svartlistad.


  • Använd i stället Mailchimp. Med det programmet kan du skicka ut brev till max. 2000 mottagare helt gratis.

  • Ge värdefull, saklig och gärna underhållande information. Använd inte för mycket ”säljsnack”. En tumregel kan vara att du bör ge minst 80 % bra information och ägna max. 20 % av brevets innehåll till försäljning. Andelen information kan mycket väl vara högre än 80 % och i vissa e-brev 100 %. Det uppskattar dina mottagare och på sikt är det en utmärkt form av gratis marknadsföring.


Dagens uppgift

Skriv ner några idéer om vad du skulle kunna skriva om i dina uppföljningsmejl
.