12b7debd34bb01044a9fa8f1695889661b194ccd

Periscope är tvåvägskommunikation. För en dialog med din publik. Säg hej och välkomna både de tittare du ser för första gången och de namn du känner sedan tidigare. Tala om att du uppskattar dina tittare och att de tar sig tid att se ditt scope. 

Be om hjälp med delningar. Om dina tittare delar ditt scope till sina följare får du genast större publik. 

Be också tittarna att visa sin uppskattning över innehållet genom att klicka på skärmen och ge dig hjärtan.

Kommentera de kommentarer du får och svara på frågor som tittarna ställer till dig.

Uppgift: Öva dig på att ge uppmärksamhet åt dina tittare under scopets gång, utan att bli för långrandig och tappa tråden så att du missar att förmedla ditt eget budskap.