0d1c5a01658ef04574309a337d58d288bccf4646

I de flesta familjer har de olika familjemedlemmarna delvis olika intressen. Någon kanske älskar att vandra i fjällen medan en annan inte kan tänka sig något härligare än att få spendera dagarna i en solstol och ytterligare någon vill få möjlighet att upptäcka nya världar. Vissa föräldrar önskar få några dagar bara för sig själva och i andra familjer vill barnen gärna få åka i väg på egen hand och testa sina vingar utan sina föräldrar. 

Måste alla vilja göra samma sak? Eller kan det få vara ok att man faktiskt vill olika saker på semestern? Ofta finns en förväntan om att en bra semester är en där alla är tillsammans och tycker lika mycket om allt man gör. Men är det realistiskt? Är det inte bättre att acceptera att de olikheter som finns mellan familjemedlemmarna till viss del kommer att visa sig även i semesterönskemålen?

En del familjer löser olikheterna med att man helt enkelt delar upp sig under delar av semestern. Man gör vissa saker tillsammans och man gör andra saker var för sig eller i mindre enheter. Den eller de som vill fjällvandra gör det när den eller de som vill ligga på stranden gör det. På så sätt får alla vara nöjda och ingen behöver känna sig tvingad till något den verkligen inte vill.

Övning  • Hur ser det ut i er familj? Vill alla ungefär samma saker eller har ni olika önskemål?


  • Om ni vill olika, är det ok?

  • Hur kan ni lösa de olika önskemålen?