0d1c5a01658ef04574309a337d58d288bccf4646


Barn har stor nytta av att lära sig lösa konflikter och att träna på detta tillsammans med sitt eller sina syskon brukar vara utmärkt. Du som förälder kan hjälpa dina barn genom att:

Låta dem försöka lösa sina bråk på egen hand
:
Ge dem tid att försöka på egen hand och avvakta med att lägga dig i. Du kan gärna låtsas som att du inte hör dem trots att du kanske tjuvlyssnar lite för att höra hur de löser det hela. 

Uttryck din tilltro till deras förmåga att klara av att lösa bråket
:
Säg till exempel ”hör ni, jag är helt säker på att ni fixar att lösa det här på egen hand utan min hjälp. Jag har sett er göra det tidigare så försök själva nu.”

Tala efteråt med dem om hur det gick, vad var bra vad var mindre bra
:


  • Hur tyckte ni att det gick att lösa den konflikten? 

  • Vad funkade bra?
    o Vad funkade mindre bra?

  • Blev båda nöjda?

  • Vem blev mer nöjd respektive mindre nöjd?

Ge tips om hur de kan göra nästa gång:


  • Det där tycker jag ni ska komma ihåg och göra om när det behövs!

  • Det där blev ju inte så bra då, hur kan ni göra nästa gång? 

  • Om jag skulle ge er ett tips så är det att ni nästa gånga kan…

Erbjud dig att hjälpa till om de behöver hjälp nästa gång och gör upp hur de ska signalera till dig om de behöver och vill ha din hjälp

Om du trots allt beslutar dig för att lägga dig i och hjälpa dem till en lösning så tänk på att inte lösa bråket åt dem utan snarare försöka guida dem till en lösning

Förbered dig gärna inför semestern genom att utarbeta en lite plan för hur du ska hjälpa dina barn att lösa sina konflikter nästa gång de sker.

Om du vill läsa mer om syskonbråk och hur du kan hantera det så kan du gå kursen Stärk syskonrelationen.