0580d976c9663d24d53ebe1083ef6f31dbf28fbe

För att följa upp resultaten av ert SEO-arbete är det viktigt att sätta upp tydliga mätpunkter och mål. Exempel på detta kan vara att välja ut vilka sökord ni vill att en viss sida ska ranka för i sökresultaten. Innan optimeringsarbetet påbörjas säkerställer du vilken placering er webbplats har i sökresultatet för detta sökord och t ex hur många besökare på webbplatsen som kommer in via detta sökord, samt vad du vill se för ökning.

Därefter genomför du ditt optimeringsarbete och kan sedan mäta resultatet gentemot dessa mätpunkter för att se om läget förbättrats samt hur mycket och därmed dra slutsatser kring arbetsinsatsens framgång. Tänk på att förändringar slår igenom på webbplatsen direkt men i Googles sökresultat först efter några veckor. För att kunna sätta upp mätmål och få fram statistik är det även bra att först implementera verktyg som Google analytics och Google webmaster tools på webbplatsen.

Övning: Genom Googles sökordsplanerare kan du välja några begrepp som du anser är relevanta att skapa synlighet för. Har du några landningssidor för dessa sökord idag och hur många besökare hittar hit? Eller behöver du kanske skapa nya landningssidor och vad är då målet med dessa i form av placeringar, trafik och konvertering?