0580d976c9663d24d53ebe1083ef6f31dbf28fbe

Som företag är det ingen ovanlighet att mycket av marknadsföringsbudgeten spenderas på kampanjer i olika analoga kanaler som TV, radio och print. Vårt naturliga beteende är att sträcka oss efter den digitala enhet som finns närmast, så läser vi en tidning på tunnelbanan, ser en reklam på tv eller hör ett meddelande på radio är chansen stor att vi följer upp det vi ser eller hör genom mobilsök. Mer än 65% av alla Googlesökningar inleds via mobil (källa: Google)

Detta betyder att det är av högsta vikt att:
1. Integrera sökperspektivet i alla era analoga kampanjer.
2. Ta med perspektivet mobilsök i allt ert digitala arbete.

Genom att skapa en landningssida för er kampanj och möta de sökord som kampanjen använder sig utav minskar ni risken för att era investerade pengar och nedlagda arbete gynnar någon av era konkurrenter i sökresultatet där er potentiella kund söker. Att dessutom köpa sökorden för er kampanj kan vara en bra idé för att försäkra er om att ni rankar på kampanjens sökord då en landningssida kan ta längre tid att indexeras och nå höga positioner i sökresultaten.

Tips! Att driva trafik till en landningssida som inte är mobilanpassad är en dålig idé eftersom besökare är mindre benägna att sprida en sida som inte är mobilanpassad och möjligheten till konvertering samtidigt minskar.