301c872c7fba2dcc0ebeb57fc6162a2b3cd480b5

När man talar om människans sexuella fungerande kan det vara bra att hitta bra sätt skilja mellan det som vi nu lärt oss kallas lust och det vi kallar upphetsning. Ett sånt sätt är att anlägga ett biopsykosocialt perspektiv. Det kanske låter som ett väldans fancy ord men det är inte alls så krångligt som det låter. Det kan delas upp i ”bio” som är en förkortning av biologiskt. Delen handlar om sådant som har med kroppen att göra t.ex. hormoner eller blodflöden. ”Psyko” står för psykologiska aspekter av sexualiteten. Det kan handla om vilken syn en person har på sig själv, sin sexualitet eller graden av stress eller det allmänna stämningsläget. ”Socialt” står för den sociala aspekten av sexualiteten. Det kan handla om hur vi talar om sex i samhället, vilka förväntningar som kan finnas på oss utifrån vårt kulturella sammanhang. Det kan också handla om hur man inom ramen för en relation pratar om eller förhåller sig till sex. Imorgon tittar vi på hur man kan använda sig av synsättet.