301c872c7fba2dcc0ebeb57fc6162a2b3cd480b5

Det kan se ungefär likadant ut för en man. Kanske har han vid något tillfälle då han varit trött, stressad och kanske lite småfull, inte fått så hårt stånd som han önskade. Det kan för många vara en jobbig upplevelse. Det är samtidigt viktigt att poängtera att detta händer de flesta penisbärare någon gång i livet utan att det behöver vara ett problem. Tolkar han däremot händelsen som ett tecken på att han håller på att bli impotent och därmed inte kan leva upp till de krav han upplever ställs på honom, kan han få problem. Kanske blir han nästa gång han ska ha sex, rädd för att inte kunna få stånd eller behålla det under akten. På samma sätt som i Bit 6 kan det leda till att hans uppmärksamhet istället riktas mot det egna könet och graden av erektion. Istället för på det som faktiskt känns bra i situationen. Oron han känner för att kanske inte får stånd gör att han spänner sig. För både män och kvinnor är anspänning en rätt dålig sak när det gäller den sexuella funktionen. Vi ska kolla mer på det imorgon.