301c872c7fba2dcc0ebeb57fc6162a2b3cd480b5

”Äldre personer har säkert inte sex. Sexlusten dör väl när man blir äldre?”

Så här i slutet av kursen tänkte jag ta upp lite om äldres sexualitet. Man har de senaste åren gjort flera studier på människors sexualitet och undersökt hur det ser ut med lusten i olika åldrar. Resultaten har visat att allt fler är sexuellt aktiva allt längre upp i åldrarna. Det verkar också som att många äldre också är mer tillfredsställda med det sexliv de har. Idag är tre gånger så många 70-åriga kvinnor sexuellt aktiva än på 70-talet. Orsakerna till detta är bl.a. den ökade förmågan till kravlöshet och större intimitet i samband med sex som äldre haft tid på sig utveckla. Dessutom har de olika mediciner som kan hjälpa sviktande erektion, exempelvis Viagra och Cialis, inneburit att män högre upp i åldrarna, trots annan sjuklighet i högre utsträckning än tidigare kan ägna sig åt och njuta av sex. Detta har visserligen också lett till att antalet äldre personer som medicineras för klamydia, gonorré och andra könssjukdomar har ökat. Inget gott som inte för något ont med sig!