C78d2af16452273d5ee8af266ffde57bec47557a

LinkedIn är världens största professionella nätverk. Det är det mest använda nätverket för både rekryterare och de som vill skaffa nytt jobb. Rekryterare använder mycket tid på LinkedIn för att hitta de bästa kandidaterna.

Genom LinkedIn kan du ha koll på dina kontakter. Du får automatiskt meddelande när någon av dina kontakter byter jobb eller avancerar på sitt jobb, du kommer hitta jobbmöjligheter och det är ett bra verktyg för att hänga med vad som händer inom ditt specialområde.

Varför är LinkedIn så viktigt? De stora företagen, de små företagen, de som just har startat ett företag, ja, företag inom alla kategorier använder sig av LinkedIn. Det är inte svårt att förstå varför. Många företag skär ner på administrativa kostnader. Processen att hitta rätt personal får inte kosta för mycket. Att leta på LinkedIn är gratis medan traditionell annonsering av många upplevs kosta för mycket.

För den som vill skaffa sig ett nytt jobb är LinkedIn oslagbart bland sociala medier. Jag har ca 150 direkta kontakter på LinkedIn. Låt oss som ett räkneexempel utgå ifrån att samtliga mina direktkontakter har i medeltal lika många direktkontakter som jag. Om jag via LinkedIn lyckas sprida ut att jag vill skaffa mig en viss typ av jobb på ett så spännande och annorlunda sätt att mina kontakter sprider det vidare, då har jag möjlighet att nå ut till fler än 20000 personer och detta är gratis.

Ett annat skäl varför det är viktigt att du finns på LinkedIn är att den rubrik som beskriver dig på LinkedIn är något som sökmotorerna har relativt lätt att hitta.


Uppgift

Gå in på Linkedin och kolla några personers rubriker. Visar de vad personen i fråga har för ambitioner?


Lär dig Linkedin steg för steg. Det tar vi i morgon.