C6634aa5831ed647d78f6cb0dc2f40df226ff243

Det finns s.k. dolda jobb hos alla företag. Det gäller små, mellanstora och större företag.

Om du som ett komplement till vanligt jobbsökande även lägger kraft och tid på den dolda jobbmarknaden så


  • ger du dig in i en utmanande och rolig process för att skaffa dig ett nytt jobb

  • har du egen kontroll över dina åtgärder för att skaffa ett nytt jobb och

  • har du större chans att påverka jobbets utformning och kanske även lön och andra förmåner.

Nu gissar jag att du tänker: ”Ja, men de dolda jobben går i första hand till de som har informella kontakter. De får reda på när ett dolt jobb växer fram och de har möjlighet att själva föreslå ett nytt behov som inte funnits tidigare.”

Rätt! Den här kursen handlar just om hur du med hjälp av sociala medier själv kan skapa denna typ av informella kontakter. Den metod jag kommer beskriva kan aldrig ersätta den gamla vanliga metoden. Det är ett viktigt, och i dag nödvändigt, komplement!


Uppgift

Tänk efter om du upplevt, eller på annat sätt känner till, något exempel på när du eller någon annan fått ett nytt jobb genom informella kontakter.


Tycker du att det verkar spännande? Bra, då ses vi i morgon. Då ska du få exempel på några som verkligen lyckats.